Tematicky se předmět zaměřuje na základní terminologické konstrukty oblasti didaktických prostředků, problematiku tvorby a implementace didaktických materiálů, učebních pomůcek, resp. digitálních výukových objektů, didaktické aspekty a funkce technických výukových prostředků a na poznání parametrů a didaktických specifik vybraných soudobých technických výukových prostředků. Uvažována je zde především oblast promítací techniky a prezentačních systémů a oblast interaktivní techniky, resp. interaktivních tabulí.

Předmět bude realizován hybridním způsobem vzhledem k typu předmětu a závislosti na konkrétních softwarech. Online výuka probíhá prostřednictvím aplikace MS Teams, kdy odkaz na online setkání je součástí Moodle kurzu. Všichni zapsaní studenti před prvním setkáním obdrželi prostřednictvím SIS přístup k Moodle kurzu. V případě, že se tak nestalo, prosím kontaktujte mne emailem: petra.vankova@pedf.cuni.cz.

Cílem předmětu je seznámit studenty se soudobými mobilními dotykovými technologiemi využívanými v edukaci, s jejich základními technologickými charakteristikami, edukačním potenciálem, způsoby jejich funkční implementace a využití daných možností ve vzdělávání. Tematicky se předmět zaměřuje na základní terminologické konstrukty oblasti, parametry a didaktická specifika vybraných smartphonů, tabletů a dalších mobilních dotykových technologií a na problematiku implementace didaktických materiálů. Součástí je i práce s různými online systémy pro poskytování zpětné vazby.

Online výuka probíhá prostřednictvím aplikace MS Teams, kdy odkaz na online setkání je součástí Moodle kurzu. Všichni zapsaní studenti před prvním setkáním obdrželi prostřednictvím SIS přístup k Moodle kurzu. V případě, že se tak nestalo, prosím kontaktujte mne emailem: petra.vankova@pedf.cuni.cz.

Online podpora kurzů OPBZ0I121C (OBUZ19V204) Tvorba webových stránek.