Online kurzy - Katedra informačních technologií a technické výchovy

Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Pro přihlášení používáte stejné uživatelské jméno a heslo, které vám bylo přiděleno Centrální autentizační službou UK (CAS). Jedná se o totéž jméno a heslo, které používáte např. pro vstup do Studijního informačního systému (SIS).
Jste-li studentem PedF, má vaše přihlašovací jméno tvar PRIJKXap, kde PRIJ jsou první čtyři písmena vašeho příjmeni, K je první písmeno vašeho křestního jména a X je číslo (např. novaj3ap).
Jste-li zaměstnancem PedF, používáte Vaše fakultní přihlašovací jméno doplněné doménou @pedf.cuni.cz (např. novak@pedf.cuni.cz).
Místo uživatelského jména můžete též použít vaše univerzitní číslo osoby. Toto osmimístné číslo je uvedené pod fotografií na vašem průkazu studenta či zaměstnance. Více informací o průkazech najdete např. zde.

TERENA TCS