Log in

Cookies must be enabled in your browser Help with Cookies must be enabled in your browser
Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Pro přihlášení používáte stejné uživatelské jméno a heslo, které vám bylo přiděleno Centrální autentizační službou UK (CAS). Jedná se o totéž jméno a heslo, které používáte např. pro vstup do Studijního informačního systému (SIS).
Jste-li studentem PedF, má vaše přihlašovací jméno tvar PRIJKXap, kde PRIJ jsou první čtyři písmena vašeho příjmeni, K je první písmeno vašeho křestního jména a X je číslo (např. novaj3ap).
Jste-li zaměstnancem PedF, používáte Vaše fakultní přihlašovací jméno doplněné doménou @pedf.cuni.cz (např. novak@pedf.cuni.cz).
Místo uživatelského jména můžete též použít vaše univerzitní číslo osoby. Toto osmimístné číslo je uvedené pod fotografií na vašem průkazu studenta či zaměstnance. Více informací o průkazech najdete např. zde.

TERENA TCS