On-line podpora pro kombinovanou formu Magisterského a Navazujícího magisterského studia
Povinný kurz "Programování v jazyce Python" je určen studentům PedF NMg studia „Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školy“. Studenti se v něm seznámí s vlastnostmi a prostředky programovacího jazyka Python a naučí se je správně prakticky využívat při řešení programátorských úloh.
Povinný kurz "Didaktika informaticky zaměřených předmětů" (angl. Didactics for Teaching Informatics and IT) je určen studentům PedF navazujícího magisterského studia „Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školy“. Předmět je vyučován anglicky. Kurz je určen studentům KS (OKNI3I015A).

Webový opora k prezenčnímu semináři ICT kompetence učitele.

On-line podpora výuky povinného předmětu Elektronická podpora vzdělávání (pro studenty NMg 2. ročníku KS).

Posláním kurzu Tvorba výukových aplikací je základní seznámení s pojetím užití autorských systémů pro tvorbu samostatných digitálních výukových objektů.