On-line podpora pro kombinovanou formu Magisterského a Navazujícího magisterského studia

On-line podpora výuku kurzu OPNI2I104A "Didaktika ICT 02 Didaktika informační a komunikační technologie 02" zařazeného do 1. ročníku 1-oborového navazujícího magisterského studia IKT. Hlavní pozornost je věnována tomu, jak mohou digitální technologie pomoci při řešení problémů, při učení, k porozumění učiva, zejména pak díky možnosti vizualizovat data, procesy, abstraktní modely a koncepty. Téma kurzu souvisí se čtenářskou, vizuální, informační, mediální, digitální a matematickou gramotností.