On-line podpora pro Studium k rozšíření odborné kvalifikace

On-line kurz sloužící jako podpora výuky předmětu OKRIT19133 E-learning ve vzdělávání. Tento předmět je určen studentům studia OKRIT ve 2. semestru jejich studia.

Kurz Didaktika ICT 01 je určen studentům OKRIT. Jedná se o úvodní kurz zaměřený na objasnění pojmu informační výchovy, na zařazení ICT do kurikula v ČR a v zahraničí, na metodické přístupy k tématům z ICT.

Tento Moodle kurz podporuje výuku realizovanou B. Brdičkou v ZS 2017 v rámci studia OKRIT.

Studijní předmět Práce s odbornými informacemi je určen pro tříletý bakalářský studijní obor Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání ve studijním programu Specializace v pedagogice.

Posláním kurzu Autorské systémy a prostředí je seznámit studenty se základními způsoby tvůrčího využití počítačových technologií v práci učitele. Cílem předmětu je především rozšířit praktické zkušenosti studentů s přípravou vlastních výukových materiálů na počítači a v souvislosti s tím též přehled o náročnosti tvorby a kvalitě dostupných komerčních i nekomerčních výukových aplikací. Zároveň je obsahem předmětu základní seznámení s pojetím užití autorských systémů pro tvorbu samostatných digitálních výukových objektů