On-line podpora pro prezenční formu Magisterského a Navazujícího magisterského studia
Povinný kurz "Programování v jazyce Python" je určen studentům PedF 1. ročníku NMg studia „Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školy“. Studenti se v něm seznámí s vlastnostmi a prostředky programovacího jazyka Python a naučí se je správně prakticky využívat při řešení programátorských úloh.

Kurz poskytuje informace a pokyny pro studenty, kteří v ZS 2021/22 absolvují pedagogickou praxi s reflexí.

Kurz současně slouží i jako komunikační platforma pro zajištění podpory a hodnocení praxe.

Povinný kurz "Didaktika informaticky zaměřených předmětů" (angl. Didactics for Teaching Informatics and IT) je určen studentům PedF navazujícího magisterského studia „Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školy“. Předmět je vyučován anglicky. Kurz je určen studentům PS (OPNI4I012A).