On-line podpora pro prezenční formu Magisterského a Navazujícího magisterského studia

Edukační robotika (LS 2019/2020)[OPNI2I116B/OKNI1I123B/LS2019]

Self enrolment

Online podpora kurzu "Edukační robotika".