Aplikační software (LS 2019/2020)[OPBI1I123A/OKBI1I123A/LS2020]

Self enrolment

Online podpora kurzu "Aplikační SW" a "Vstupně výstupní komunikace".

Matematika II (LS 2019/2020)[OPBI2I105Aa, OPBI1I105A/LS2020 ]

Cílem předmětu je v návaznosti na předcházející předměty studia z oblasti algoritmizace, programování a návrhu databázových aplikací osvojení si příslušných dovedností na úrovni potřebné pro návrh databází, tvorbu databázových aplikací s dynamickým WWW rozhraním a jejich správu. Při práci jsou využívány techniky a metody týmového řešení projektů a vývoje aplikací. Předmět je vyučován ve dvou povinně volitelných alternativách, které se od sebe liší orientací na příslušnou technologickou platformu. Studenti si volí příslušnou variantu předmětu dle individuálního profesního zaměření. Obsah předmětu ve variantě A pokrývá otázky administrace webových a databázových serverů včetně nastavení zabezpečení a jejich vzájemného propojení, zálohování databází a její automatizace v prostředí LAMP (Linux/Apache/MySQL/PHP).

Zastřešující metakurz pro 2D a 3D grafiku pro studenty i zájemce..