Kurzy zaměřené na ICT a informatiku určené pro studenty primárního vzdělávání

Kurz slouží jako on-line podpora výuky předmětu DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ NA 1. STUPNI ZŠ pro účastníky kurzu OCRN20UC09 pro učitele 1. stupně ZŠ. Tématicky je předmět zaměřen na problematiku metodických přístupů k rozvoji digitální grammotnosti a informatického myšlení žáků 1. stupně ZŠ.

Kurz slouží jako on-line podpora výuky předmětu DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ NA 1. STUPNI ZŠ pro studenty učitelství 1. stupně ZŠ. Tématicky je předmět zaměřen na problematiku metodických přístupů k rozvoji digitální grammotnosti a informatického myšlení žáků 1. stupně ZŠ.

Kurz slouží jako on-line podpora výuky předmětu DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ NA 1. STUPNI ZŠ (OKMN0I124A) pro studenty učitelství 1. stupně ZŠ. Tématicky je předmět zaměřen na problematiku metodických přístupů k rozvoji digitální grammotnosti a informatického myšlení žáků 1. stupně ZŠ.

Předmět OPMN0I142A "Didaktika informačních technologií" (určený studentům PS 1. st. ZŠ) se zaměřuje na rozvoj dovedností a kompetencí budoucích učitelů 1. st. ZŠ v oblasti rozvoje algoritmického a informatického myšlení žáků mladšího školního věku. Předmět navazuje na předmět "Digitální technologie v primárním vzdělávání". Je orientován převážně prakticky a soustředí se na propedeutiku implementace vybraných programovacích jazyků a edukační robotiky do vzdělávání na 1. stupni ZŠ (konkrétní nástroje, aplikace, prostředí a systémy podporující rozvoj algoritmického a informatického myšlení žáků).

Předmět "Didaktika informačních technologií" se zaměřuje na utváření a rozvíjení znalostí, dovedností a kompetencí budoucích učitelů v oblasti rozvoje informatického myšlení žáků mladšího školního věku. Předmět je orientován převážně prakticky a soustředí se na důkladné seznámení s vybranými propedeutickými programovacími jazyky a edukační robotikou, přičemž klade důraz na možnosti implementace konkrétních nástrojů, prostředí a systémů podporujících rozvoj algoritmického a informatického myšlení žáků do vzdělávacího procesu. Dílčím cílem předmětu je též seznámit studenty s netechnickými prostředky rozvoje algoritmického a informatického myšlení.


Kurz slouží jako on-line podpora výuky předmětu DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ NA 1. STUPNI ZŠ pro účastníky kurzu OCRN20UC09 pro učitele 1. stupně ZŠ. Tématicky je předmět zaměřen na problematiku metodických přístupů k rozvoji digitální grammotnosti a informatického myšlení žáků 1. stupně ZŠ.

Kurz slouží jako on-line podpora výuky předmětu DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ NA 1. STUPNI ZŠ pro studenty učitelství 1. stupně ZŠ. Tématicky je předmět zaměřen na problematiku metodických přístupů k rozvoji digitální grammotnosti a informatického myšlení žáků 1. stupně ZŠ.

Kurz slouží jako on-line podpora výuky předmětu DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ NA 1. STUPNI ZŠ pro studenty učitelství 1. stupně ZŠ. Tématicky je předmět zaměřen na problematiku metodických přístupů k rozvoji digitální grammotnosti a informatického myšlení žáků 1. stupně ZŠ.