Kurzy zaměřené na ICT a informatiku určené pro studenty primárního vzdělávání

Předmět "Didaktika informačních technologií" se zaměřuje na budování znalostí, dovedností a kompetencí studentů v oblasti rozvoje algoritmického myšlení žáků mladšího školního věku. Předmět je orientován převážně prakticky a soustředí se na důkladné seznámení studentů s oblastí propedeutických programovacích jazyků a oblastí edukační robotiky, přičemž klade důraz na možnosti implementace konkrétních nástrojů, prostředí a systémů podporujících rozvoj algoritmického a informatického myšlení výuku do vzdělávacího procesu. Dílčím cílem předmětu je též seznámit studenty s netechnickými prostředky rozvoje algoritmického a informatického myšlení.

Předmět "Didaktika informačních technologií" se zaměřuje na utváření a rozvíjení znalostí, dovedností a kompetencí budoucích učitelů v oblasti rozvoje informatického myšlení žáků mladšího školního věku. Předmět je orientován převážně prakticky a soustředí se na důkladné seznámení s vybranými propedeutickými programovacími jazyky a edukační robotikou, přičemž klade důraz na možnosti implementace konkrétních nástrojů, prostředí a systémů podporujících rozvoj algoritmického a informatického myšlení žáků do vzdělávacího procesu. Dílčím cílem předmětu je též seznámit studenty s netechnickými prostředky rozvoje algoritmického a informatického myšlení.