Nezařaditelné kurzy do ostatních kategorií v rámci KITTV

Kurz pro praktickou část přijímacího řízení

Předmět Základy informační pregramotnosti pro předškolní vzdělávání II navazuje na převážně teoreticky orientovaný obsah předmětu Základy informační pregramotnosti pro předškolní vzdělávání I. Předmět je zaměřený prakticky a orientuje se na možnosti práce v mateřské škole s využitím konkrétních typů interaktivních technologií. Cílem předmětu je rozvíjet digitální gramotnost studentů oboru Učitelství pro mateřské školy a na základě teoretických vědomostí aplikovat příslušné technické prostředky do prostředí předškolního vzdělávání. Zároveň předmět vytváří prostor pro konkrétní ukázky zařazení technických prostředků do výuky, podporuje tvůrčí myšlení studentů a rozvíjí jejich algoritmické myšlení s cílem vybavit je příslušnými kompetencemi pro informačně-technický rozvoj dětí v mateřské škole. Obsahem předmětu je praktické seznámení s konkrétními typy interaktivních technických prostředků a příslušnou softwarovou podporou. Studenti jsou vedeni k vlastnímu využívání technických zařízení, vytváření příslušných digitálních materiálů, evaluaci dostupných digitálních materiálů a tedy k následné aplikaci v didaktické techniky v mateřské škole.

Výstupy v rámci kurzu 1. stupeň základní školy s orientací se do oblastisoučasných technických výukových prostředků a jejich využití ve výuce v rámci projektu Fond vzdělávací politiky (Fond F)

Zkvalitnění přípravy studentů studijního programu Učitelství pro střední školy ve směru rozvoje kompetencí funkčně využívat prostředky ICT a na nich založené inovativní metody ve výuce

Zkvalitnění přípravy studentů studijního programu Učitelství pro střední školy ve směru rozvoje kompetencí funkčně využívat prostředky ICT a na nich založené inovativní metody ve výuce

Pracovní kurz, který je určen členům redakční rady fakultního webu PedF UK.