Nezařaditelné kurzy do ostatních kategorií v rámci KITTV

Cílem kurzu je vybavit účastníky příslušnými vědomostmi a dovednostmi z oblasti interaktivních prostředků a programovatelných robotických hraček a seznámit je s didaktickými aspekty jejich využívání v MŠ v kontextu rozvoje digitální pregramotnosti dětí v předškolním vzdělávání.

Cílem kurzu je vybavit účastníky příslušnými vědomostmi a dovednostmi z oblasti interaktivních prostředků a programovatelných robotických hraček a seznámit je s didaktickými aspekty jejich využívání v MŠ v kontextu rozvoje digitální pregramotnosti dětí v předškolním vzdělávání.

Předmět Základy informační pregramotnosti pro předškolní vzdělávání II navazuje na převážně teoreticky orientovaný obsah předmětu Základy informační pregramotnosti pro předškolní vzdělávání I. Předmět je zaměřený prakticky a orientuje se na možnosti práce v mateřské škole s využitím konkrétních typů interaktivních technologií. Cílem předmětu je rozvíjet digitální gramotnost studentů oboru Učitelství pro mateřské školy a na základě teoretických vědomostí aplikovat příslušné technické prostředky do prostředí předškolního vzdělávání. Zároveň předmět vytváří prostor pro konkrétní ukázky zařazení technických prostředků do výuky, podporuje tvůrčí myšlení studentů a rozvíjí jejich algoritmické myšlení s cílem vybavit je příslušnými kompetencemi pro informačně-technický rozvoj dětí v mateřské škole. Obsahem předmětu je praktické seznámení s konkrétními typy interaktivních technických prostředků a příslušnou softwarovou podporou. Studenti jsou vedeni k vlastnímu využívání technických zařízení, vytváření příslušných digitálních materiálů, evaluaci dostupných digitálních materiálů a tedy k následné aplikaci v didaktické techniky v mateřské škole.

Výstupy v rámci kurzu 1. stupeň základní školy s orientací se do oblastisoučasných technických výukových prostředků a jejich využití ve výuce v rámci projektu Fond vzdělávací politiky (Fond F)

Zkvalitnění přípravy studentů studijního programu Učitelství pro střední školy ve směru rozvoje kompetencí funkčně využívat prostředky ICT a na nich založené inovativní metody ve výuce

Zkvalitnění přípravy studentů studijního programu Učitelství pro střední školy ve směru rozvoje kompetencí funkčně využívat prostředky ICT a na nich založené inovativní metody ve výuce

Pracovní kurz, který je určen členům redakční rady fakultního webu PedF UK.