Nezařaditelné kurzy do ostatních kategorií v rámci KITTV

Výstupy v rámci kurzu 1. stupeň základní školy s orientací se do oblastisoučasných technických výukových prostředků a jejich využití ve výuce v rámci projektu Fond vzdělávací politiky (Fond F)

Zkvalitnění přípravy studentů studijního programu Učitelství pro střední školy ve směru rozvoje kompetencí funkčně využívat prostředky ICT a na nich založené inovativní metody ve výuce

Zkvalitnění přípravy studentů studijního programu Učitelství pro střední školy ve směru rozvoje kompetencí funkčně využívat prostředky ICT a na nich založené inovativní metody ve výuce

Pracovní kurz, který je určen členům redakční rady fakultního webu PedF UK.