OB2319603 a OB2319651- Automatizace a kybernetika
Pro studijní obory Technická a informační výchova - bakalářské studium pro studenty přijaté do roku 2009 a Informační technologie - bakalářské studium pro studenty přijaté do roku 2009