Mag. KS ZS 2019-2020

Webový opora k prezenčnímu semináři ICT kompetence učitele.

On-line podpora výuky povinného předmětu Elektronická podpora ve vzdělávání, určeného studentům KS 2.r. NMg studia v ZS 2019/20.

On-line opora povinného předmětu Didaktika ICT 01 v ZS 2019/20 (Jednoobor, NMgr, kombinovaná forma)

Předmět se zaměřuje především na praktické aspekty uplatnění konstruktivistické teorie učení, konstruktivních přístupů k edukaci a příslušných výukových metod. V souladu s převažující didakticko metodickou orientací druhého cyklu studia je cílem předmětu rozvinout schopnost studentů didakticky a technicky vhodným způsobem transformovat nabyté vědomosti a dovednosti do reálných výukových aktivit s konstruktivním, resp. problémovým a projektovým zaměřením založených na využití ICT, a tak celkově zlepšit způsobilost studentů ve směru praktické aplikace ICT ve vzdělávání.

Posláním kurzu Tvorba výukových aplikací je základní seznámení s pojetím užití autorských systémů pro tvorbu samostatných digitálních výukových objektů.

Online podpora předmětu Technické výukové prostředky.