Archiv 2018/2019 Magisterského PS

On-line podpora výuku kurzu OPNI2I104A "Didaktika ICT 02 Didaktika informační a komunikační technologie 02" zařazeného do 1. ročníku 1-oborového navazujícího magisterského studia IKT. Hlavní pozornost je věnována tomu, jak mohou digitální technologie pomoci při řešení problémů, při učení, k porozumění učiva, zejména pak díky možnosti vizualizovat data, procesy, abstraktní modely a koncepty. Téma kurzu souvisí se čtenářskou, vizuální, informační, mediální, digitální a matematickou gramotností.

Online podpora kurzu "Edukační robotika".

Předmět Interaktivní technologie ve vzdělávání se orientuje na využití dostupných technických prostředků pro přípravu různých typů didaktických materiálů a jejich adekvátní implementaci ve fázi přípravy, průběhu a diagnostiky výuky. Tematicky se předmět dále zaměřuje především na poznání možností a didaktických specifik soudobých technických prostředků pro tvorbu a realizaci didaktických materiálů při podpoře výuky, na osvojení zásad tvorby digitálních výukových objektů, jejich specifik, kritérií hodnocení a didaktických aspektů aplikace.