Cílem předmětu je v návaznosti na předcházející předměty studia z oblasti algoritmizace, programování a návrhu databázových aplikací osvojení si příslušných dovedností na úrovni potřebné pro návrh databází, tvorbu databázových aplikací s dynamickým WWW rozhraním a jejich správu. Obsah předmětu ve variantě A pokrývá otázky administrace webových a databázových serverů v prostředí LAMP (Linux/Apache/MySQL/PHP).

Matematika II KS (LS 2018/2019)[OPBI2I105Aa, OPBI1I105A]