Mag. komb. ZS 2018/2019

On-line podpora výuky povinného předmětu Didaktika informační a komunikační technologie 04 s e-learningem ve vzdělávání v ZS 2012/13 (ON2319901, 2. ročník, NMg, obor IKT) a Didaktika technické a informační výchovy 04 - e-learning ve školní praxi (ON2319951, 2. ročník, NMg, TIV)

On-line podpora povinného předmětu Didaktika ICT 01 v ZS 2018/19 (Jednoobor, NMgr, kombinovaná forma)

Online podpora předmětu Technické výukové prostředky.

Webový opora k prezenčnímu semináři ICT kompetence učitele.

Posláním kurzu Autorské systémy a prostředí je základní seznámení s pojetím užití autorských systémů pro tvorbu samostatných digitálních výukových objektů, typicky v prostředí Adobe Flash.