Obsah předmětu ve variantě B pokrývá otázky administrace webových a databázových serverů včetně nastavení zabezpečení a jejich vzájemného propojení, zálohování databází a její automatizace v prostředí .NET a Microsoft SQL Server. Při tvůrčí práci se studenti seznámí s vhodnými editory, vývojovými prostředími, vytvářením grafických uživatelských prostředí, propojení .NET aplikací s SQL Serverem. Součástí předmětu je návrh a implementace vlastní databázové aplikace na bázi .NET/MSSQL.