Online podpora kurzu "Úvod do architektury počítačů" a "Technické vybavení počítačů".

Posláním studijního předmětu spočívá v pochopení architektury a konstrukce počítačů PC, poznání principu činnosti jednotlivých základních částí PC, jejich specifik a funkčních možností, resp. rozvinutí příslušné způsobilosti pro studium odborné počítačové literatury a osvojení si různých způsobů získávání a využití aktuálních technických informací a dat v daném oboru. Úspěšné zvládnutí předmětu je nutnou podmínkou pro studium dalších návazných předmětů.