Kurz Didaktika ICT 01 je určen studentům OKRIT. Jedná se o úvodní kurz zaměřený na objasnění pojmu informační výchovy, na zařazení ICT do kurikula v ČR a v zahraničí, na metodické přístupy k tématům z ICT.