Posláním studijního předmětu je připravit studentky a studenty jako budoucí učitele/ky v MŠ na efektivní využití ICT.