Posláním studijního předmětu Základy IT je vybavit studenty, kteří jsou již mírně nebo středně pokročilí ve využívání počítače, širší způsobilostí pro efektivní práci s informacemi s využitím základních aplikačních programů v rámci jejich studia na vysoké škole.

Cílem studijního předmětu je prohloubit příslušné vědomosti a uživatelské dovednosti týkající se práce s osobním počítačem a tyto rozšířit a orientovat na proces získávání, zpracování a prezentace informací. Obsahově se předmět zaměřuje zejména na ovládnutí softwarových nástrojů, resp. aplikací pro práci s textovými a grafickými údaji, především pak pro pokročilou tvorbu textových dokumentů včetně integrace grafických prvků a na zpracování číselných údajů prostřednictvím tabulkových kalkulátorů, včetně tvorby grafů a základů statistického zpracování dat. Dále je orientován na prohloubení vědomostí a dovedností v oblasti funkcí počítačových sítí s důrazem na využití uvedených prostředků při vyhledávání či získávání informací, přenos údajů mezi aplikacemi a možnosti realizace dokumentů v rámci vlastní práce studenta.