On-line podpora pro kombinovanou formu Magisterského a Navazujícího magisterského studia

Webový opora k prezenčnímu semináři ICT kompetence učitele.

Cílem předmětu je poskytnout studentům učitelství teoretické i praktické základy informačních systémů s důrazem na informační systémy škol. Předmět se zaměřuje na využívání a transformaci administrativních a pedagogických dat z pohledu žáků, pracovníků školy, administrátorů, zákonných zástupců i dalších uživatelů. V rámci předmětu se upozorňuje na exporty a importy dat a předávání dat kontrolním orgánům. Pozornost je věnována konkrétním ukázkám informačních systémů pro evidenci a zpracovávání administrativních, ekonomických a pedagogických dat. Předmět přispívá k utváření profesních kompetencí učitele v oblasti přístupu k datovým a informačním prostředím školy, ke kritériím jejich výběru, zavádění do prostředí školy a bezpečnosti dat.

Posláním kurzu Autorské systémy a prostředí je základní seznámení s pojetím užití autorských systémů pro tvorbu samostatných digitálních výukových objektů, typicky v prostředí Adobe Flash.

On-line podpora povinného předmětu Didaktika ICT 01 v ZS 2014/15 (Jednoobor, NMgr, kombinovaná forma)

Kurz slouží jako on-line podpora výuky předmětu DIDAKTIKA ICT 04 pro studenty 2. ročníku NMg. 1OBOR kombiovaného studia (OKN2319911). Tématicky je předmět zaměřen na problematiku konstruktivistických přístupů k informační výchově a přibližuje pojem "logovské kultury".

On-line kurz sloužící jako on-line podpora vyuky KS 2.r.NMg jednooborového studia IKT.