Matematika II (LS 2017/2018)[OPBI1I105A, OKBI1I105A, OPBI2I105A]

Online podpora kurzu "Úvod do architektury počítačů" a "Technické vybavení počítačů".

Posláním studijního předmětu spočívá v pochopení architektury a konstrukce počítačů PC, poznání principu činnosti jednotlivých základních částí PC, jejich specifik a funkčních možností, resp. rozvinutí příslušné způsobilosti pro studium odborné počítačové literatury a osvojení si různých způsobů získávání a využití aktuálních technických informací a dat v daném oboru. Úspěšné zvládnutí předmětu je nutnou podmínkou pro studium dalších návazných předmětů.

Online podpora kurzu "Aplikační SW" a "Vstupně výstupní komunikace".

Zastřešující metakurz pro 2D a 3D grafiku pro studenty i zájemce..