ZS 2016-17 Magisterského kombinovaného studia

On-line kurz sloužící jako on-line podpora vyuky KS 2.r.NMg jednooborového studia IKT.

Kurz slouží jako on-line podpora výuky předmětu DIDAKTIKA ICT 04 pro studenty 2. ročníku NMg. 1OBOR kombiovaného studia (OKN2319911). Tématicky je předmět zaměřen na problematiku konstruktivistických přístupů k informační výchově a přibližuje pojem "logovské kultury".

Webový opora k prezenčnímu semináři ICT kompetence učitele.

Posláním kurzu Autorské systémy a prostředí je základní seznámení s pojetím užití autorských systémů pro tvorbu samostatných digitálních výukových objektů, typicky v prostředí Adobe Flash.

On-line podpora povinného předmětu Didaktika ICT 01 v ZS 2014/15 (Jednoobor, NMgr, kombinovaná forma)